Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordredetaljer
Digital Student, tilbud
Første 3 måneder til kr 100,-, fornyes deretter automatisk til kroner 100,- med betaling hver måned. Må kunne fremvise studentbevis på oppfordring

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Abonnement- og salgsvilkår Svalbardposten

Her er våre abonnement- og salgsvilkår.

PUBLISERT: 01.mai 2022

1. Generelle abonnementsvilkår

Gjeldende vilkår er disse abonnementsvilkår som til enhver tid ligger på avisens
nettside.

Ordinære abonnement tilbys til privatpersoner og bedrifter.

Det er ingen fakturagebyr ved faktura, kortbetaling, Vipps-betaling eller EHF-
fakturering, som er Svalbardposten sine betalingssystemer.

Abonnementet forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperioden som er valgt.

Hvis abonnementet ikke betales innen forfall, får du en høflig påminnelse om at
betaling ikke er mottatt. Deretter stoppes avisleveringen.

Abonnementet løper inntil det foreligger en oppsigelse. Ved oppsigelse løper
abonnementet ut den perioden det er betalt for, men blir ikke fornyet.

Svalbardposten kan endre prisen på løpende abonnementet. Om det løpende
abonnementet strekker seg over en periode med ny og gammel pris vil dette være
spesifisert på fakturaen.

Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom annonser i avisen/nettsiden til avisen
senest 14 dager før de trer i kraft.

Alle abonnement inkluderer digitale elementer.

Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for
visning/lesning. Kopiering eller utskrifter til eget personlig bruk er tillatt.
Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter
må ikke mangfoldiggjøre materiale til bruk for virksomhetens medarbeidere eller til
kommersielt bruk. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital
form. Det henvises for øvrig til opphavsrettsloven.

2. Spesielle vilkår ved kjøp på nett

Det er 18-årsgrense for kjøp fra vår nettbutikk.

Kjøpet kan heves innen 14 dager. Ta kontakt med avisen ved spørsmål og heving av
kjøp.

Avisen bruker kundeopplysningene til å oppnå større kunnskap om våre abonnenter,
slik at avisen løpende kan forbedre sine produkter og abonnementsfordeler. Når det
gjelder informasjon som er oppgitt på brukerkonto, samt informasjon knyttet til
transaksjoner har avisen et strengt behandlingsansvar. Opplysningene videresendes
eller selges ikke til andre tredjeparter og oppbevares ifølge norsk lovgiving.
Abonnenter må sørge for at avisen til enhver tid har riktig kontaktinformasjon.

§ Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp over Internett Innledning Dette
kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp
over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og
disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig
www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning
i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og
plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av
Forbrukertilsynet

Avtalen:
består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og
eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går
det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot
ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante
lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene:
§ Selger: Svalbardposten AS Adresse: Postboks 503, 9171 Longyearbyen E-post:
post@svalbardposten.no Telefon: 97984978
Org.nr: 976308344* Selger er den som betegnes i det følgende som Selger *
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som
kjøper/kjøperen. Pris:
De oppgitte prisene for abonnementene er for én måned, tre måneder, seks måneder
eller 12 måneder elektroniske abonnement. Komplett, papir og elektronisk abonnement
er på 6 måneder og 12 måneder. Ekstra portotillegg på komplett abonnement som
ligger i Postens rikssone.
Helår Norden/Europa (inkludert porto) Verden helår (inkludert porto)

§ Avtaleinngåelse Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin
bestilling til selgeren.

§ Betalingen Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan
selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra
bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til
anvendelse.

§ Ved betaling med Vipps blir transaksjonen gjennomført umiddelbart. Så fort
betalingen er registrert, vil
www.svalbardposten.no være tilgjengelig for kjøperen.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av
varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager fra mottak. Kjøpere
under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

3. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har betalt for
abonnementet. Svalbardposten dermed være tilgjengelig for kjøperen – umiddelbart
etter at betaling er registrert.

4. Angrerett Det er 14 dagers angrerett på inngåelse av abonnement via nett – dette
i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten
innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle
kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag
forlenges fristen til nærmeste virkedag.

§ Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.
Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen
bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev). * Ved salg av abonnement, løper
fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

§ Ved reklamasjon etter mangler, kan kjøper henvende seg skriftlig til selger på
følgende kanaler:
abonnement@svalbardposten.no
wenche@svalbardposten.no

Lukk